მისამართი : ბოჭორმის ქ. #12ა,0144 თბილისი, საქართველო

მობილური : (+995) 596 511 511, (+995) 32 2 748 511

ელ.ფოსტა : info@globdg.org